Over Woonstichting de Marken

Woonstichting De Marken is al decennia actief als woondienstverlener in het landelijke gebied van de gemeente Deventer. De huidige organisatie is ontstaan door de fusie tussen Stichting Woningbouw Bathmen en Woningstichting De Marken per 1 januari 2006. Het bezit omvat circa 1000 woningen. Zo blijven we een zelfstandige, kleine verhuurder in het buitengebied van de gemeente Deventer. Als maatschappelijk ondernemer spannen we ons in om het woongenot en de leefbaarheid binnen deze kernen in stand te houden en te versterken.

Missie
Woonstichting De Marken is een plattelandscorporatie, die midden in de lokale samenleving staat; we voelen ons mede verantwoordelijk voor de lokale leef- en woonsituaties, die zich mede kenmerken door goede, betaalbare woningen en een woonmilieu dat leefbaar is en kansrijk voor verschillende doelgroepen. Het werkgebied van De Marken bestaat uit de groene dorpen rondom de stad Deventer: Bathmen, Diepenveen, Lettele, Okkenbroek en Schalkhaar.

Visie
De huidige visie van De Marken betreft:

  • Het verhuren, het ontwikkelen van sociale huurwoningen en exploiteren van betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit.
  • Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in alle kernen waarin wij werken.
  • Het streven naar diversiteit van het woningaanbod in de dorpen, op gebied van prijsklasse en woningtype.

De huurders staan bij De Marken centraal. De Marken is bereikbaar, zichtbaar en staat open voor direct en persoonlijk contact.
Vandaar onze slogan: De Marken Altijd Thuis !