Burenhinder

Verstandhouding
Werk aan een goede verstandhouding met uw buren. Want hoe beter u elkaar kent, hoe meer u bereid bent rekening te houden met elkaar. Breng bijvoorbeeld uw buren vooraf op de hoogte als u een feest of een klus heeft gepland. Is er toch sprake van overlast, bespreek dit dan met degene die de overlast veroorzaakt voordat u andere stappen onderneemt.

Leefgeluiden
We wonen in Nederland over het algemeen dicht bij elkaar. Het is dus niet te voorkomen dat u leefgeluiden van elkaar hoort. Er zijn geluiden die een beroep doen op uw tolerantiegrens. Misschien produceert u onbewust wel eens meer geluid dan uw buren lief zijn. De volgende tips helpen u rekening te houden met uw buren, iets wat u ook van uw buren mag verwachten.

Muziek
Let op het volume en plaats boxen niet tegen muur of plafond. Een koptelefoon biedt uitkomst als u in de late uurtjes muziek wil luisteren.

Wasmachine
Plaats ook deze niet tegen de muur.

Zomer
Met mooi weer gaan vaak ramen en deuren open, houd daarom extra rekening met uw buren.

Vloeren en deuren
Zachte vloerbedekking weerkaatst aanzienlijk minder geluid dan harde. Hebt u toch een harde vloer, demp dan het geluid door vilt onder de stoel- en tafelpoten te bevestigen. Vermijd harde zolen en hakken. Sluit deuren rustig en ren niet op de trap.

Muziekinstrumenten
Probeer afspraken te maken over oefentijd. Soms helpen ook geluiddempers of isolatie tegen de overlast.


Voorkom andere vormen van overlast
Afval en zwerfvuil
Zet afval bij de inzamelplaatsen en zet uw vuil buiten volgens de regels van de gemeente.

Ongedierte
Meestal is afval de boosdoener, dat trekt ongedierte aan. Dit leidt tot onhygiënische en ongezonde situaties. Meld dergelijke overlast meteen bij de reinigingsdienst in de gemeente en bij ons.

Gemeenschappelijke ruimten
Een trappenhal, galerij, groenstrook en plantsoen zijn ruimten die van iedereen zijn. Vanwege de leefbaarheid en brandveiligheid mogen deze plekken geen stalling of opslagplek worden.

Huisdieren
Laat uw hond niet zijn behoefte doen waar anderen er hinder van hebben. Gebeurt dit onverhoopt toch, ruim het dan direct op. Dat voorkomt veel ergernis bij uw omwonenden. Laat uw huisdier niet onnodig alleen thuis, veel honden gaan hierdoor blaffen.


Burenoverlast
Helpen genoemde tips niet en heeft u last van uw buren? Achterhaal eerst waar het om gaat. Komt de overlast regelmatig voor of maar een enkele keer? Ervaren andere omwonenden dezelfde overlast? Of bent u de enige die er last van heeft? Als u vindt dat uw klacht redelijk is, onderneem dan eerst zelf actie. De volgende tips kunnen u hierbij helpen:

Ga een vriendschappelijk gesprek aan met de veroorzaker als u rustig bent. Want boos zegt u misschien dingen waar u spijt van krijgt.
Bel gewoon aan of maak een praatje als u uw buren tegenkomt. Vaak zijn de buren zich niet bewust van de overlast die zij bezorgen.
Wacht niet te lang met praten. Hoe langer u wacht, hoe groter vaak de ergernis wordt.
Bedenk van tevoren wat u wilt zegen en vertel duidelijk en vriendelijk welke overlast u ervaart. Concrete voorbeelden kunnen uw klacht verhelderen.
Probeer samen tot een oplossing te komen. Maak hierover duidelijke en concrete afspraken.
Bij herhaling van de overlast kunt u dan op deze afspraken terugkomen.
Stap niet meteen met een klacht naar ons of de politie. Probeer het eerst zelf op te lossen. De politie is echt het laatste middel. Als u dat wel doet is de kans groot dat het contact voorgoed verstoord is.
Alleen in extreme gevallen, bijvoorbeeld bij geweld of drugsoverlast, is het raadzaam zo snel mogelijk de politie in te schakelen.

Als praten niet meer helpt
In sommige gevallen lukt het niet om met praten een goede oplossing te vinden. Wat zijn uw mogelijkheden als na vele gesprekken de overlast blijft bestaan?
Informeer dan eerst in uw omgeving of er mensen zijn met dezelfde klachten.
Bespreek met elkaar om welke klachten het gaat en leg deze vast op papier.
Onderneem pas daarna stappen, want samen sta je sterker.


De politie inschakelen
De politie kan in bepaalde gevallen hulp bieden. In de praktijk blijkt dit zinvol bij gevallen van ernstige geluidsoverlast, intimidatie of geweld. De politie kan in sommige gevallen samen met u of met ons een gesprek aangaan met de veroorzaker van de overlast. In echt extreme gevallen wordt er proces-verbaal opgemaakt. Maar gelukkig blijft het in veel gevallen bij een waarschuwing.


Juridische stappen
Is het zover gekomen dat u echt juridische stappen gaat ondernemen, bereid u zich dan goed voor.
Het kan zijn dat de rechter u vraagt nogmaals zelf naar een oplossing te zoeken. Vaak met hulp van de verhuurder of hulpverlenende instantie. Ook de rechter vindt dat juridische stappen een laatste middel zijn. Komt het toch zo ver, dan moet er bewijs overlegd worden. Bewijs dat u zelf heeft verzameld.


De rol van De Marken
Pas als uw vriendschappelijke pogingen op niets uitgelopen zijn, kunnen wij als verhuurder (in sommige gevallen met de politie) voor u bemiddelen. U moet dan wel eerst zelf voldoende hebben gedaan om het probleem op te lossen.
Als verhuurder zien wij natuurlijk het liefst dat de huurders plezierig wonen en goed met elkaar omgaan.

Buurtmiddeling
Als er toch een serieus conflict is ontstaan kunt u een beroep doen op “Buurtbemiddeling”.
Buurtbemiddeling ondersteunt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van bemiddelaars zelf samen hun conflict oplossen. Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich weer voordoet. Uiteraard hebben de bemiddelaars geheimhoudingsplicht. Hier ziet u een film over buurtbemiddeling en wat de bemiddelaars kunnen betekenen: https://vimeo.com/230185584/85d362f24f

Meer informatie over Buurtbemiddeling:
Postbus 6083
7401 JB DEVENTER
Telefoon 0570-605385
e-mail: info@buurtbemiddelingdeventer.nl
website:
www.buurtbemiddelingdeventer.nl