Geschillencommissie

Woonstichting De Marken is aangesloten bij de Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland.

Bent u niet tevreden over de manier waarop u door De Marken bent behandeld, dan kunt u terecht bij onze geschillencommissie. Niet iedereen kan een verzoek indienen bij deze geschillencommissie. Dit kan alleen als u huurder, medehuurder, ex-huurder of woningzoekende bent. Ook bewonerscommissies en huurdersorganisaties kunnen van deze regeling gebruik maken. Behandeling van de geschillen is voor de klant kostenloos.

De Geschillencommissie:
De geschillencommissie bestaat uit minimaal drie personen.
Zij zijn benoemd op basis van hun opleiding, deskundigheid, ervaring, sociale en maatschappelijke achtergrond. Bijvoorbeeld: praktiserende juristen, bouwkundigen en deskundigen op het gebied van wonen en maatschappelijk werk. Na bestudering van de stukken en beide partijen gehoord te hebben, geeft de geschillencommissie haar oordeel. Dit legt zij vast in een advies aan de woningcorporatie.

U kunt uw bezwaar kenbaar maken door een aangetekend schrijven te sturen naar de secretaris van de Geschillencommissie, p/a Pr. Beatrixweg 2, 7433 DB Schalkhaar.