Governance Code

Good Governance

De Marken vindt het belangrijk om de maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen op herkenbare en transparante wijze te realiseren. Daarom werkt De Marken volgens de principes van de Governancecode woningcorporaties.

De bestuurder van De Marken conformeert zich aan de Governance Code.
De Marken is lid van AEDES.