Groot onderhoud

Het groot onderhoud aan de woning.

Planmatig onderhoud
De buitenkant van de woning wordt door De Marken volgens een meerjarenplanning onderhouden. U wordt daarover tijdig geïnformeerd. Begin 2015 is Woonstichting de Marken de (RGS) samenwerking aangegaan met Wolters B.V. Vastgoedonderhoud om het onderhoud van de buitenschil aan onze woningen te organiseren. RGS staat voor Resultaatgericht samenwerken. Samen dragen wij zorg aan het onderhoud van uw woning. 

Wat de binnenkant van de woning betreft kunt u zelf aangeven wanneer u daar aan toe bent. Natuurlijk hebben we hier een aantal spelregels opgesteld.


Het onderhoudsbeleid keukens, badkamers en toiletten
De Marken zal nog zorgvuldiger omgaan met het onderhoud. Het betekent uiteraard niet dat wij niets meer doen aan het onderhoud van onze woningen. Door efficiënter in te kopen en innovatiever te zijn, proberen wij de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Maar wat betekent dit concreet voor u als huurder? U vindt hieronder de antwoorden op enkele veel gestelde vragen.

Worden keukens, badkamers en/of toiletten nog op basis van levensduur vervangen?
Nee. Destijds was de levensduur bepalend voor het vervangen van badkamers, keukens en toiletten.
Zo werden bijvoorbeeld keukens standaard, na 20 jaar, op aanvraag vervangen. De levensduur is momenteel nog steeds de richtlijn, maar indien deze technisch nog in orde is, zal deze niet worden
vervangen.

Mijn keuken, badkamer en/ of toilet zien er ouderwets uit. Worden deze vervangen?
Nee. Keukens badkamers en toiletten worden alleen vervangen indien deze technisch gezien aan vervanging toe zijn. Als een voorziening er voor het zicht ouderwets uitziet wordt deze
dus niet vervangen.

Indien er zaken kapot zijn in mijn keuken, badkamer en/of toilet, zaldaar tevens niets meer aan gedaan worden?
Kapotte zaken in uw badkamer toilet of keuken worden natuurlijk door ons gerepareerd. U kunt hiervoor een reparatieverzoek bij ons indienen.