Haalbaarheidsonderzoek Thuishuis

In opdracht van de Gemeente Deventer en Woonstichting De Marken heeft “Thuis in Welzijn” , in 2011 een richtinggevend haalbaarheidsonderzoek verricht voor het opzetten van een Thuishuisproject binnen het landelijk gebied van de gemeente Deventer, het betreft hier de dorpen: Lettele, Okkenbroek, Bathmen, Schalkhaar en Diepenveen.

Wat houdt een Thuishuisproject in?
1. Een kleinschalige woonvorm, het Thuishuis, voor 5 á 7 bewoners in de leeftijd 60+, die alleenstaand zijn en niet alleen willen wonen en/of dreigen te vereenzamen.
2. Thuisbezoeken: ‘Outreachend werken’ in de wijk. Vrijwilligers kunnen ouderen die alleenwonend zijn en/of vereenzamen in hun eigen huis bezoeken en hen stimuleren aan sociale activiteiten in de wijk deel te nemen.
3. Het Thuishuisproject wordt o.a.door vrijwilligers ‘gerund’, ondersteund door een professionele coördinator.

Uit dit onderzoek, waaraan toonaangevende instanties, “sleutelfiguren”, maar ook inwoners hebben meegewerkt, is naar voren gekomen dat er in alle dorpen draagvlak is voor het realiseren van deze woonvorm. Woonstichting De Marken is maatschappelijk verankerd in deze dorpen en wil graag haar bijdrage leveren aan deze woonvorm. Dit project kan bijdragen aan één van de maatschappelijke doelstellingen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Bovendien kunnen ouderen in deze woonvorm zo veel mogelijk zelf blijven doen, zo nodig met hulp van vrijwilligers.