Hennep

De aanpak van hennepkwekerijen
Hennep (wiet) kweken is verboden. Het brengt overlast en grote risico’s met zich mee. Woonstichting De Marken, Rentree, Woonbedrijf Ieder1, Gemeente Deventer, politie, openbaar ministerie, Belastingdienst, uitkeringsinstanties en het energiebedrijf pakken gezamenlijk hennepkwekerijen in huurwoningen aan.

Illegale hennepkwekerijen zorgen voor gevaarlijke situaties, overlast in de buurt en verloedering. Daarnaast dragen ze bij aan een criminele sfeer in wijken. Samen met onze convenantpartners worden hennepkwekerijen actief en met harde hand aangepakt. Het is van groot belang dat hennepkwekerijen opgespoord en ontmanteld worden.

Veiligheid en risico’s
In de meeste kwekerijen is sprake van een gevaarlijke situatie voor niet alleen de hennepkwekers zelf, maar ook voor onschuldige buren en buurtbewoners. Door de combinatie van hoog stroomverbruik, overbelasting van de installatie, illegaal aftappen van stroom en onkundig aangelegde installaties kan brand ontstaan. Door lekkage kan in de eigen woning of bij onderburen kortsluiting ontstaan met gevaar voor elektrocutie.

In Nederland is elke week sprake van 1 of 2 branden die zijn ontstaan door een hennepkwekerij.
Genoeg reden dus om de hennepteelt stevig aan te pakken.

Hoe herken ik een hennepkwekerij?
Veelvoorkomende signalen die kunnen wijzen op een hennepkwekerij zijn:
- Stankoverlast
- Geluidsoverlast door afzuiginstallaties
- Afgeplakte ramen of ramen die nooit opengaan
- Condens op de ramen
- Bewoners die zelden of op vaste uren thuis zijn
Op de website van de gemeente Deventer kunt u hierover nog meer informatie vinden.

Wat zijn de gevolgen
Wanneer de politie een hennepkwekerij ontmantelt in een huurwoning van De Marken, wordt De Marken hierover ingelicht. Vervolgens vraagt De Marken de huurder om de huurovereenkomst van de woning op te zeggen. Doet de huurder dat niet dan stapt De Marken naar de rechter om de huurovereenkomst te laten ontbinden.

Wat kan ik doen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op middels telefoonnummer 0570-676125.
Heeft u het vermoeden van het bestaan van een hennepkwekerij? Meldt dit dan bij de politie: 0900-8844 (lokaal tarief) of bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 (gratis).