Huurdersvereniging

De Huurdersvereniging is een (onafhankelijk) overlegorgaan tussen huurder en verhuurder. Huurders kunnen ervoor kiezen om lid te worden van de Huurdersvereniging

Het bestuur van de Huurdersvereniging is gekozen door de leden, jaarlijks wordt er een ledenvergadering gehouden die inzicht geeft in haar financiën en het te volgen beleid. De bestuurssamenstelling van de Huurdersvereniging is als volgt:

  • Dhr. B. Duis uit Schalkhaar (voorzitter);
  • Dhr. B. Hermans uit Bathmen (penningmeester);
  • Mw. A. Bolleboom uit Schalkhaar (secretaris);
  • Mw. B. Elferink uit Bathmen (bestuurslid);
  • Mw. D. Hijlkema uit Diepenveen (bestuurslid);
  • Mw. T. Kamphuis uit Schalkhaar (bestuurslid).

De huurdersvereniging is op zoek naar nieuwe leden voor het bestuur van deze huurdersvereniging.  Bent u geïnteresseerd en wilt u weten wat de huurdersvereniging allemaal  doet, dan kunt u contact met De Marken opnemen (0570-676125 of info@demarken.nl).

 

De Huurdersvereniging houdt meestal in april haar jaarlijkse ledenvergadering. Op deze door leden meestal druk bezochte avond komen diverse thema's aan de orde.

Het bestuur van de Huurdersvereniging geeft een overzicht over het afgelopen jaar. De directeur-bestuurder van De Marken vertelt aan de hand van een powerpoint presentatie wat u kunt verwachten van De Marken aan nieuwbouw projecten, groot onderhoud, planmatig onderhoud en verder allerlei actuele zaken die voor de huurder van belang kunnen zijn. Daarnaast is er ook nog tijd voor een gastspreker, diverse thema's zijn al aan de orde gekomen:
Wat kunnen wij de kinderen schenken?
Scheiden wonen en zorg
Thuiszorg
Domotica
Brandweer inzake brandveiligheid