Huurdersvereniging

De Huurdersvereniging is een (onafhankelijk) overlegorgaan tussen huurder en verhuurder. Huurders kunnen ervoor kiezen om lid te worden van de Huurdersvereniging. Maandelijks vindt er een bespreking plaats tussen de bestuurder van Woonstichting De Marken en een delegatie van het bestuur. Hierbij komen actuele zaken aan de orde en kan het bestuur van de huurdersvereniging gevraagd én ongevraagd voorstellen aan de orde stellen en indien nodig adviezen aanreiken, of aangereikt krijgen.

Het bestuur van de Huurdersvereniging is gekozen door de leden, jaarlijks wordt er een ledenvergadering gehouden die inzicht geeft in haar financiën en het te volgen beleid. De bestuurssamenstelling van de Huurdersvereniging is als volgt:

  • Dhr. B. Duis uit Schalkhaar (voorzitter);
  • Mw. A. Bolleboom uit Schalkhaar (secretaris);
  • Mw. B. Elferink uit Bathmen (bestuurslid);
  • Mw. D. Hijlkema uit Diepenveen (bestuurslid);
  • Mw. T. Kamphuis uit Schalkhaar (bestuurslid).

 

De Huurdersvereniging houdt meestal in april haar jaarlijkse ledenvergadering. Op deze door leden meestal druk bezochte avond komen diverse thema's aan de orde.

Het bestuur van de Huurdersvereniging geeft een overzicht over het afgelopen jaar. De bestuurder van De Marken vertelt aan de hand van een powerpoint presentatie wat u kunt verwachten van De Marken aan nieuwbouw projecten, groot onderhoud, planmatig onderhoud en verder allerlei actuele zaken die voor de huurder van belang kunnen zijn. Daarnaast is er ook nog tijd voor een gastspreker, diverse thema's zijn al aan de orde gekomen:
Wat kunnen wij de kinderen schenken?;
Scheiden wonen en zorg;
Thuiszorg;
Domotica;
Brandweer inzake brandveiligheid;
Etc.