Ondertekening intentieovereenkomst woningbouwlocatie Bathmense Enk fase 3

03 mei 2017

De gemeente Deventer tekent met Nebra Ontwikkeling en Onroerend Goed en Le Clercq Planontwikkeling op 1 mei 2017 een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Bathmense Enk in Bathmen. Dat is de start voor het uitwerken van een nota ven uitgangspunten en een stedenbouwkundig plan.

Eind 2016 hebben Nebra Ontwikkeling en Onroerend Goed en Woonstichting De Marken (grondeigenaren) gemeente Deventer gevraagd om de medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van de woningbouwontwikkeling Bathmense Enk fase 3. De totale oppervlakte van de uitbreiding is ongeveer 5 hectare. Nebra en De Marken zijn de huidige grondeigenaren.
Door de invoering van de nieuwe woningwet per juli 2015 mogen corporaties zich alleen nog bezig houden met hun core business, het bouwen en verhuren van huurwoningen. Mede hierdoor heeft De Marken een deel van haar grondpositie overgedragen aan Le Clercq Planontwikkeling.

De nog niet bebouwde gemeentelijke kavels (8 stuks) langs de Alfrinklaan (Bathmense Enk fase 2) worden in deze fase van het project vooralsnog niet meegenomen. Evenwel heeft het de voorkeur om deze ontwikkeling in de toekomst gelijk op te laten lopen met de ontwikkeling Bathmense Enk fase 3.
Betreffende partijen (Nebra en Le Clercq Planontwikkeling) willen onderzoeken of een ontwikkeling van ruim 100 woningen haalbaar is op de Bathmense Enk. De ontwikkeling van de enk past in het vastgestelde beleid van gemeente Deventer. Hiervoor is een intentieovereenkomst opgesteld met afspraken over de deze fase waarin de haalbaarheid van de plannen wordt onderzocht.

Het college van Deventer is blij dat de partijen de ontwikkeling van deze fase hebben opgestart. Er is binnen het dorp Bathmen behoefte aan nieuwe woningen voor diverse doelgroepen. Ook voor De Marken is het een goede zaak om op deze wijze haar aanbod van huurwoningen uit te breiden. Hoewel de plannen nog uitgewerkt moeten worden, is deze eerste stap onmisbaar om tot een mooie en passende uitbreiding te komen.