Opening Jeu de Boulesbaan Bathmen

24 mei 2017

In samenwerking met de gemeente Deventer hebben wij voor de bewoners rondom de Esdoornerf een Jeu de Boulesbaan aangelegd. Deze is 23 mei j.l. feestelijk geopend samen met de bewoners.