Provincie Overijssel, Gemeente Deventer en Deventer corporaties slaan handen in één!

07 juli 2017

 Provincie, gemeente en woningcorporaties trekken samen op bij verduurzamen van woningen en wijken

Een inventarisatie van wensen, opgaven en geplande projecten brengt overheden en woningcorporaties ertoe de krachten meer te bundelen. Zowel de Provincie als de gemeente Deventer en de Deventer woningcorporaties (Woonbedrijf ieder1, Rentree, De Marken, Stichting Eigen Bouw) hebben ambities op het gebied van duurzaamheid en prettig wonen. De afgelopen maanden heeft een groep ‘verkenners’ vanuit al deze organisaties in kaart gebracht hoe de inspanningen om te komen tot energieneutrale sociale huurwoningen kunnen worden gebundeld. Daarbij gaat het niet alleen om bouwkundige verbeteringen maar ook om energievoorziening en de woonomgeving. Partijen vinden elkaar in de uitgangspunten dat sociale woningen fossielvrij en toch betaalbaar moeten zijn. Er is een routekaart “Fossielvrij en Betaalbaar” ontworpen die de opmaat is naar een gezamenlijke integrale uitvoeringsagenda die in 2018 ingaat.

Alle partijen onderschrijven de doelstelling om samen in de wijken aan de slag te gaan. Dit betekent dat waar mogelijk geplande investeringen op elkaar worden afgestemd en inspanningen voor een leefbare woonomgeving vanuit een integrale benadering worden opgepakt. Concreet zal dat zichtbaar worden in het samen optrekken in ruimtelijke projecten of initiatieven voor verduurzaming die in het verleden eerder vanuit één partij werden uitgevoerd.
Leereffecten
De woningcorporaties staan gesteld voor de opgave om – als uitvloeisel van het landelijke Energieakkoord uit 2013, de woningvoorraad zodanig energetisch te verbeteren dat in 2050 energieneutraliteit bereikt is. De corporaties zijn geholpen bij afstemming en hulp bij het dragen van deze investeringsopgave, zeker nu sprake is van versnellen. Voor de gemeente is deze manier van samenwerken belangrijk omdat de sociale woningvoorraad ongeveer 1/3 van de totale woningvoorraad in Deventer is (bijna 14.000 woningen). Deze woningen hebben nu nog een belangrijke bijdrage aan de CO2 uitstoot. Er is dus veel milieuwinst te boeken. De Provincie is met kernpartners onlangs gestart met het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie voor Overijssel. Lokale initiatieven zoals deze zijn voor de Provincie van belang vanwege de kennis die men kan inbrengen, en de beoogde leereffecten die ook elders in de Provincie van betekenis zijn.
Door nu al op korte termijn in een aantal projecten samen op trekken kunnen belangrijke lessen worden geleerd die eraan bijdragen dat de lange termijn-doelstellingen en ambities van alle deelnemers eerder gerealiseerd worden. Partijen onderschrijven dat (sociaal) wonen in toekomst ook betaalbaar moet zijn.

Op foto v.l.n.r.;

Jan Jaap Kolkman (Wethouder), Monique van Haaf (Provincie Overijssel), Leo Hendriks (Woonbedrijf ieder1), Liesbeth van Asten (Rentree), Ard Nijland (Eigen Bouw), Irene de Negro (Woonstichting De Marken) en  Frits Rorink (Wethouder)