Prestatieafspraken 2018

15 december 2017

Prestatieafspraken 2018

Donderdag 14 december j.l. zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Deventer, woningcorporaties De Marken, Ieder1, Rentree, Duwo en de huurdersbelangverenigingen voor het jaar 2018 ondertekend.
Het resultaat van een mooie samenwerking!