Visitatierapport

10 april 2018

De Marken heeft zich eind 2017 laten visiteren en hebben een mooie score behaald waar wij trots op zijn! Hierbij kunt u kennisnemen van het visitatierapport.