Overeenkomst woningbouw Bathmense Enk getekend

08 oktober 2018

Er komen nieuwe woningen bij in de Bathmense Enk. Nebra Ontwikkeling en Onroerend Goed en Le Clercq Planontwikkeling hebben met de gemeente afspraken gemaakt over de bouw van ongeveer 120 woningen. Dit sluit aan bij de woningbehoefte in Bathmen.

De nieuwe wijk Bathmense Enk fase 3 gaat uit van de bestaande historische elementen zoals de houtwal, de Vogelzangsteeg en boerenerven in het Enklandschap. Dit is terug te zien in de indeling en de vormgeving van de nieuwe woonwijk.

De Marken heeft een deel van haar grondpositie overgedragen aan Le Clercq Planontwikkeling.

Huur en koop
Aan de westzijde van Bathmen, aan de Deventerweg, ontstaat zo een nieuwe woonbuurt met rijwoningen (huur en koop), twee-onder-een kapwoningen, vrijstaande woningen en vrije kavels.

De nieuwe woonbuurt sluit aan bij de sfeer en identiteit van Bathmen. Er worden mooie wandelpaden aangelegd. De woningen krijgen een dorpse en landelijke uitstraling.

Start bouw
Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Indien de voorbereidingen goed verlopen, kan de bouw van de eerste woningen mogelijk in de zomer van 2019 van start.