Prestatieafspraken 2019

13 december 2018

Prestatieafspraken 2019

Donderdag 6 december j.l. zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Deventer, woningcorporaties De Marken, Ieder1, Rentree, Duwo en de huurdersbelangverenigingen voor het jaar 2018 ondertekend.
Het resultaat van een mooie samenwerking! U vindt het gehele bericht via de volgende link