Beoordeling Autoriteit woningcorporaties (Aw)

05 februari 2019

Geachte Bewoner(s),
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) beoordeelt of corporaties voldoen aan de vereisten op het gebied van good governance, integriteit, rechtmatigheid en financiële continuïteit. Daarbij beoordeelt de Aw ook of het maatschappelijk gebonden vermogen voldoende wordt beschermd. De Aw beoordeelt integraal.
Dit betekent dat de verschillende risicogebieden in onderlinge samenhang worden beoordeeld. In december 2018 heeft dit onderzoek plaats gevonden binnen De Marken.

Januari 2019 kregen wij een brief met daarin een positieve beoordeling : ” Op basis van deze risicogerichte benadering zien wij geen aanleiding uw corporatie integraal te onderzoeken. Dit betekent dat wij geen interventies opleggen en op basis van de aangeleverde Dvi gegevens geen toezicht afspraken met u maken”.
De oordeelsbrief kunt u lezen op onze website (zie onderstaand)