Prestatieafspraken 2020

18 december 2019

Prestatieafspraken 2020

Donderdag 12 december j.l. zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Deventer, woningcorporaties De Marken, Ieder1, Rentree, Duwo en de huurdersbelangverenigingen voor het jaar 2020 ondertekend.
Het resultaat van een mooie samenwerking!

https://www.demarken.nl/prestatieafspraken/