Aangepaste bereikbaarheid n.a.v. het Coronavirus

15 oktober 2020

Woonstichting De Marken neemt haar verantwoordelijkheid om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. We verzoeken onze huurders en relaties om zoveel mogelijk zaken per telefoon of e-mail te regelen. Naar aanleiding van de gedeeltelijke lockdown van 13 oktober j.l. is onze bereikbaarheid aangepast:

Kantoor gesloten voor bezoek
Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen 13 oktober j.l. is ons kantoor voor bezoek gesloten. Wij vragen u om zoveel mogelijk zaken via telefoon of mail met ons te regelen.
I.v.m. het waarborgen voor een veilige omgeving voor u en onze medewerkers vragen wij uw aandacht voor de volgende maatregelen:

Wij vragen u om zoveel mogelijk zaken via telefoon of mail met ons te regelen. Heeft u een afspraak bij ons op kantoor (bijv. voor het tekenen van een huurcontract), mag u met maximaal 2 personen naar binnen (indien van 1 huishouden), daarbij geldt:

 • Indien u (of uw gezinsleden) de volgende symptomen heeft bent u helaas niet welkom (verkoudheidsklachten, keelpijn/verhoging/koorts);
 • Wilt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren (aanwezig bij de ingang);
 • Wij willen u dringend verzoeken een monkapje te dragen;
 • Wij schudden geen handen maar staan u vriendelijk te woord;
 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand;
 • Wij vragen u om betalingen middels overboeking of pinbetaling aan ons te voldoen.

De Marken is van maandag tot en met donderdag tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar (tijdelijk op vrijdag telefonisch niet bereikbaar).

E-mail: info@demarken.nl
Telefoon: 0570-676125

Reparatieverzoeken
Indien er geen calamiteit is, wordt er geen afspraak gemaakt. Dit wordt tot nader order uitgesteld en zodra de regels versoepelen zullen wij een afspraak met u maken. Vanaf heden zal De Marken alleen maar dringende/spoedreparaties uitvoeren, daarbij gelden de volgende regels;

 • Bij het aannemen van de spoedreparatie stellen wij vragen aan u om vast te stellen of er sprake is van een mogelijke besmetting en in te schatten of de situatie voor u en onze medewerker veilig is om in te werken. Omdat u als huurder de melding zelf doorgeeft gaan we er van uit dat u ook medewerking verleent aan het verhelpen van de klacht;
 • Indien tussen het maken van de afspraak en de daadwerkelijke afspraak de situatie veranderd en er gezondheidsklachten zijn opgetreden bij u of uw medebewoners, dient u contact met ons op te nemen om de afspraak te annuleren.
 • Bij aankomst zal de medewerker van De Marken u vragen of er gezondheidsklachten bij u of uw medebewoners zijn. Indien dit het geval is of de medewerker de situatie niet veilig genoeg inschat, zal de afspraak niet doorgaan en zal de medewerker vertrekken.
 • De medeweker van De Marken zal bij aankomst en bij vertrek zijn handen desinfecteren en draagt een mondkapje.
 • De medewerker van De Marken zal voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) van u houden, wij verwachten dat u ook voldoende afstand houdt of in een andere ruimte verblijft.

Heeft u binnenkort een afspraak (tekenen huurcontract, sleuteloverdracht, bezichtiging)?
Dan bellen we u vooraf met de vraag of u klachten (verkoudheid, hoesten of koorts) heeft of tot de risicogroep behoort gezien uw leeftijd of kwetsbare gezondheid. Is het antwoord ja? Dan maken wij een maatwerkafspraak met u. Dat kan zijn: verzetten van de afspraak, sleutels afgeven of ophalen, iemand in uw plaats laten komen.

Meer informatie
Op de website van het RIVM leest u de laatste ontwikkelingen over het coronavirus in Nederland.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

Team De Marken.