Aangepaste bereikbaarheid n.a.v. het Coronavirus

22 juni 2020

Woonstichting De Marken neemt haar verantwoordelijkheid om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. We verzoeken onze huurders en relaties om zoveel mogelijk zaken per telefoon of e-mail te regelen.

Kantoor open voor bezoek
U bent weer van harte welkom bij ons op kantoor. Wel vragen we u om zoveel mogelijk zaken via telefoon of mail met ons te regelen of voor uw bezoek een afspraak met ons te maken.
I.v.m. het waarborgen voor een veilige omgeving voor u en onze medewerkers vragen wij uw aandacht voor de volgende maatregelen:

 • Wij vragen u om zoveel mogelijk zaken via telefoon of mail met ons te regelen.
 • Indien u (of uw gezinsleden) de volgende symptomen heeft bent u helaas niet welkom (verkoudheidsklachten, keelpijn/verhoging/koorts)
 • Wilt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren (aanwezig bij de ingang)
 • Wij schudden geen handen maar staan u vriendelijk te woord.
 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand.
 • Per bezoek mag u met maximaal 2 personen naar binnen (indien van 1 huishouden).
 • Is er al een bezoeker binnen? Dan vragen wij u om buiten te wachten.
 • Wij vragen u om betalingen middels overboeking of pinbetaling aan ons te voldoen (gelieve geen contante betalingen)

De Marken is van maandag tot en met donderdag tussen 08.00 en 17.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur geopend.

E-mail: info@demarken.nl
Telefoon: (0570-676125)

Reparatieverzoeken
Vanaf heden zal De Marken weer reparatieverzoeken aannemen aan u doorzetten. Wat betekent dit voor u:

 • Bij het aannemen van het reparatieverzoek stellen wij de vragen aan u om vast te stellen of er sprake is van een mogelijke besmetting en in te schatten of de situatie voor u en onze medewerker veilig is om in te werken. Omdat u als huurder de melding zelf doorgeeft gaan we er van uit dat u ook medewerking verleent aan het verhelpen van de klacht. Is er een besmetting, maar geen calamiteit. Dan geven wij de melding niet door. In alle overige gevallen maken wij een reparatieverzoek aan en zetten deze aan u door.
 • Indien tussen het maken van de afspraak en de daadwerkelijke afspraak de situatie veranderd en er gezondheidsklachten zijn opgetreden bij u of uw medebewoners, dient u contact met ons op te nemen om de afspraak te annuleren.
 • Bij aankomst zal de medewerker van De Marken u vragen of er gezondheidsklachten bij u of uw medebewoners zijn. Indien dit het geval is of de medewerker de situatie niet veilig genoeg inschat, zal de afspraak niet doorgaan en zal de medewerker vertrekken.
 • De medeweker van De Marken zal bij aankomst en bij vertrek zijn handen desinfecteren.
 • De medewerker van De Marken zal voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) van u houden, wij verwachten dat u ook voldoende afstand houdt of in een andere ruimte verblijft.

Heeft u binnenkort een afspraak (reparatieverzoek, sleuteloverdracht, bezichtiging)?
Dan bellen we u vooraf met de vraag of u klachten (verkoudheid, hoesten of koorts) heeft of tot de risicogroep behoort gezien uw leeftijd of kwetsbare gezondheid. Is het antwoord ja? Dan maken wij een maatwerkafspraak met u. Dat kan zijn: verzetten van de afspraak, sleutels afgeven of ophalen, iemand in uw plaats laten komen.

Meer informatie
Op de website van het RIVM leest u de laatste ontwikkelingen over het coronavirus in Nederland.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

Team De Marken.