Aangepaste bereikbaarheid n.a.v. het Coronavirus

26 oktober 2020

Woonstichting De Marken neemt haar verantwoordelijkheid om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. We verzoeken onze huurders en relaties om zoveel mogelijk zaken per e-mail of telefoon te regelen.

Telefonische bereikbaarheid
Om ervoor te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk op ons kantoor zijn, hebben wij een minimale bezetting en zijn wij tijdelijk telefonisch bereikbaar op:
- maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 16.30 uur (vrijdag telefonisch niet bereikbaar)

E-mail: info@demarken.nl
Telefoon: 0570-676125

Omdat wij met minder mensen dan normaal op kantoor werken, kan het zijn dat de wachttijden langer zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.

Kantoor gesloten voor bezoek
Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen 13 oktober j.l. is ons kantoor voor bezoek gesloten. Wij vragen u om zoveel mogelijk zaken via telefoon of mail met ons te regelen.
I.v.m. het waarborgen voor een veilige omgeving voor u en onze medewerkers vragen wij uw aandacht voor de volgende maatregelen:

Wij vragen u om zoveel mogelijk zaken via telefoon of mail met ons te regelen. Heeft u een afspraak bij ons op kantoor (bijv. voor het tekenen van een huurcontract), mag u met maximaal 2 personen naar binnen (indien van 1 huishouden), daarbij geldt:

 • Indien u (of uw gezinsleden) de volgende symptomen heeft bent u helaas niet welkom (verkoudheidsklachten, keelpijn/verhoging/koorts). Dit geldt ook indien u of één van uw gezinsleden in afwachting is van de uitslag van de corona-test;
 • Wilt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren (aanwezig bij de ingang);
 • Wij willen u dringend verzoeken een mondkapje te dragen;
 • Wij schudden geen handen maar staan u vriendelijk te woord;
 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand;
 • Wij vragen u om betalingen middels overboeking of pinbetaling aan ons te voldoen.

Reparatieverzoeken
Vanaf heden zal De Marken (spoed-)reparaties uitvoeren, daarbij gelden de volgende regels;

 • Bij het aannemen van de spoedreparatie stellen wij vragen aan u om vast te stellen of er sprake is van een mogelijke besmetting en in te schatten of de situatie voor u en onze medewerker veilig is om in te werken. Omdat u als huurder de melding zelf doorgeeft gaan we er van uit dat u ook medewerking verleent aan het verhelpen van de klacht;
 • Indien tussen het maken van de afspraak en de daadwerkelijke afspraak de situatie veranderd en er gezondheidsklachten zijn opgetreden bij u of uw medebewoners, dient u contact met ons op te nemen om de afspraak te annuleren.
 • Bij aankomst zal de medewerker van De Marken u vragen of er gezondheidsklachten bij u of uw medebewoners zijn. Indien dit het geval is of de medewerker de situatie niet veilig genoeg inschat, zal de afspraak niet doorgaan en zal de medewerker vertrekken.
 • De medeweker van De Marken zal bij aankomst en bij vertrek zijn handen desinfecteren en draagt een mondkapje.
 • De medewerker van De Marken zal voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) van u houden, wij verwachten dat u ook voldoende afstand houdt of in een andere ruimte verblijft.

Heeft u binnenkort een afspraak (tekenen huurcontract, sleuteloverdracht, bezichtiging)?
Dan bellen we u vooraf met de vraag of u klachten (verkoudheid, hoesten of koorts) heeft of tot de risicogroep behoort gezien uw leeftijd of kwetsbare gezondheid. Is het antwoord ja? Dan maken wij een maatwerkafspraak met u. Dat kan zijn: verzetten van de afspraak, sleutels afgeven of ophalen, iemand in uw plaats laten komen.

Meer informatie
Op de website van het RIVM leest u de laatste ontwikkelingen over het coronavirus in Nederland.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

Team De Marken.