Meer kans op huurhuis voor middeninkomens

12 oktober 2021

Vanaf 2022 komen meer gezinnen met een middeninkomen tot € 54.000 in de regio Stedendriehoek in aanmerking voor een sociale huurwoning. Woonkeus Stedendriehoek biedt deze woningzoekenden extra kans op de woningmarkt, zodat ook zij een betaalbare woning kunnen vinden.

Tussen wal en schip
Gezinnen met een middeninkomen vallen vaak tussen wal en schip. Voor hen is het moeilijk om een hypotheek te krijgen, is de vrije sector vaak te duur en ook komen ze nu niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Daar komt dus begin 2022 verandering in. Vanaf dan kunnen zij in de regio Stedendriehoek een woning huren in de sociale sector. Voorwaarde is wel dat het huishouden 3 personen of meer betreft en dat het gezinsinkomen lager is dan € 54.000. De corporaties volgen hierbij het landelijke advies van brancheorganisatie Aedes en de Woonbond.

Wettelijke inkomensgrenzen
Op 1 januari 2022 verandert de overheid de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen. Voor eenpersoonshuishoudens wordt de inkomensgrens verlaagd naar € 40.000 en voor meerpersoonshuishoudens is de grens op ruim € 44.000 vastgesteld. De corporaties in de Stedendriehoek hebben besloten om, in tegenstelling tot de wettelijke grenzen, de inkomensgrens voor gezinnen te verhogen naar € 54.000. Dit is mogelijk omdat de wet ruimte geeft voor 15% vrije toewijzing. Met de huurdersorganisaties en gemeenten is afgesproken om een deel van deze ruimte te benutten voor onder andere de middeninkomens.

Inschrijven als woningzoekende
Woningcorporaties in de regio Stedendriehoek bieden sociale huurwoningen aan via www.woonkeus-stedendriehoek.nl. Meer informatie over de inkomensgrenzen is te vinden www.woonkeus-stedendriehoek.nl.