Prestatieafspraken 2022

10 december 2021

Woensdag 1 december j.l. zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Deventer, woningcorporaties De Marken, Ieder1, Rentree, Duwo en de huurdersbelangenvertegenwoordigingen voor het jaar 2022 ondertekend. Het resultaat van een mooie samenwerking!