Prestatieafspraken 2023

07 december 2022

Voor 2023 hebben Woonbedrijf Ieder1, Rentree, De Marken, DUWO en de gemeente Deventer afspraken gemaakt om de woonambities van Deventer te realiseren. Extra aandacht is er voor het realiseren van flexwoningen, de verkoop van gronden aan corporaties en het toewijzingsbeleid aan middeninkomens.