Prestatieafspraken

Jaarlijks maken wij prestatieafspraken met de gemeente Deventer.

Donderdag 12 december j.l. zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Deventer, woningcorporaties De Marken, Ieder1, Rentree, Duwo en de huurdersbelangverenigingen voor het jaar 2020 ondertekend.
Het resultaat van een mooie samenwerking! U vindt een samenvatting van deze prestatieafspraken onderaan de pagina. 

Aandacht voor klimaat en leefbaarheid bij woonafspraken
Wonen in Deventer is duurzaam en betaalbaar, in plezierige wijken en dorpen. Om deze ambitie waar te maken, maken woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente elk jaar afspraken. Dit jaar is er veel aandacht voor de sfeer en leefbaarheid in de wijken en het afstemmen van werk in de openbare ruimte.

De corporaties die meewerken aan de prestatieafspraken zijn Rentree, Woonbedrijf ieder1, De Marken en DUWO. In de prestatieafspraken staat hoe al deze partijen bijdragen aan het woonbeleid. “De manier waarop we in Deventer samenwerken met alle partijen op het gebied van wonen is heel waardevol”, vindt wethouder Rob de Geest. “We kijken samen naar de toekomstige woonbehoefte in Deventer. Zo zorgen we ervoor dat er genoeg woningen zijn, en bewaken we de betaalbaarheid ervan.”

Afspraken
De huurwoningen in Deventer kennen verschillende huurprijzen: laag, middelhoog en hoog. De toekenning van deze woningen hangt af van het inkomen van de huurder. De Geest: “In de afspraken is opgenomen dat 60 procent van de woningen in Deventer een lage huurprijs heeft, en beide andere categorieën 20 procent. Zo houden we ook rekening met de toename van het aantal ouderen en kleine huishoudens.”

Samenwerking sociale teams en wijkmanagers
De partijen hebben het voornemen uitgesproken om de samenwerking met sociale teams en de wijkmanagers te intensiveren, om ook sociale problemen in wijk snel aan te pakken. De Geest: “We werken al langer samen op sociaal vlak, bijvoorbeeld op het gebied van Schuldhulpverlening. De corporaties merken vaak als eerste dat er financiële problemen zijn, omdat de huur dan niet meer betaald wordt. Als zij dit signaleren kunnen ze mensen snel doorverwijzen naar het Budget Adviesbureau Deventer, om te voorkomen dat schulden oplopen. De ervaring van deze goede samenwerking willen we uitbreiden met de sociale teams en de wijkmanagers.”

Natuurinclusief bouwen
De corporaties en de gemeente gaan in 2020 samen onderzoeken hoe ze invulling kunnen geven aan de uitvoering van de motie Natuurinclusief bouwen van de gemeenteraad. Alle corporaties nemen deel aan de pilot Fossielvrij en Betaalbaar Wonen, die onder meer toegepast zal worden bij de aanpak van het Ludgeruskwartier.

Beheer en onderhoud woonwagens
In 2020 nemen Woonbedrijf ieder1 en Rentree definitief het beheer over van 55 standplaatsen en 23 huurwoonwagens in Deventer. Het beheer en onderhoud van de woonwagens wordt ondergebracht in een stichting.