Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:


* De heer J. Blaauw (voorzitter)
* De heer H. Dommerholt (vice-voorzitter)
* De heer A. Schaap (lid)

 

De commissarissen zijn lid van Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Jaarlijks volgen zij diverse bijeenkomsten/ cursussen om het aantal PE punten te behalen dat jaarlijks verplicht is.