Samenwerking Belanghouders

De Marken hecht veel waarde aan haar stakeholders en regelmatig vindt er dan ook overleg plaats met deze stakeholders.