Servicefonds

Volgens de Algemene Huurvoorwaarden houdt De Marken uw woning in goede staat en verricht alle noodzakelijke reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden. Uitzondering hierop zijn met name kleine en dagelijkse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Deze komen voor rekening van de huurder, ook overeenkomstig de Algemene Huurvoorwaarden. Het gaat hier om zaken als:

  • witten, sausen, schilderen en behangen binnenshuis.
  • het vervangen van gebroken of beschadigde glasruiten binnens- en buitenshuis ( buitenshuis niet van toepassing als u deel neemt aan ons glasfonds)
  • onderhoud van en kleine reparaties aan hang- en sluitwerk, schakelaars, contactdozen, deurbel.
  • het ontstoppen van closetpotten, wastafels, gootstenen, riolen, putten e.d.
  • het schoon houden van dakgoten.
  • het onderhoud en vernieuwen van waterkranen, doucheslangen e.d.

Een aantal van deze werkzaamheden levert voor de huurder nogal eens problemen op. Denkt u maar eens aan het schoonmaken van dakgoten, het ontstoppen van rioleringen, de reparatie van lekkende kranen of kapotte doucheslangen en de problemen die u kunt hebben met hang- en sluitwerk van bijvoorbeeld keukenkastjes. Wij kunnen een groot deel van de genoemde werkzaamheden van u overnemen. Welke werkzaamheden dat zijn kunt u lezen in het boekje "Servicefonds", dat u bij De Marken kunt aanvragen.

Alle huurders van een woning van De Marken kunnen deelnemen, op voorwaarde dat zij schriftelijk akkoord gaan met het reglement. Huurders van aanleunwoningen nemen collectief deel aan het servicefonds vanwege de afwijkende bouwvorm en beheer. In het Servicefondsboekje is behalve het reglement voor deelname ook een antwoordkaart opgenomen om u aan te melden.

Deelname kost u € 5,00 per maand en kan per maand, gelijk met de huur van uw woning, worden betaald. Huurders hebben bij de start van het servicefonds in voorjaar 1999, dan wel bij de aanvang van het huurcontract, de mogelijkheid gehad zich aan te melden zonder entreekosten. Stapt u later in, bijvoorbeeld omdat u een klacht heeft die onder het fonds valt, dan dient u eerst € 45,- entreegeld te betalen.