Thuis in Welzijn

Een Thuishuis is een studentenhuis voor ouderen die niet alleen willen wonen of dreigen te vereenzamen. het is een woonvorm waar men op een leuke manier oud kan worden. Het is zodanig ingericht dat bewoners maximaal uitgenodigd worden, acitiviteiten te ondernemen. Zo'n 5-7 bewoners wonen in een huis van 400-450 m2, liefst gelegen op een locatie waar je op 'pantoffelafstand' boodschappen kunt doen. Iedere bewoner heeft een eigen (kleine) woonkamer, slaapkamer, badkamer en pantry. De keuken, gemeenschappelijk woonkamer, hobbyruimte en logeerkamer wordt gedeeld.

Vrijwilligers 'runnen' het huis en ondernemen activiteiten met de bewoners die dat willen. Proffessionals komen alleen ter ondersteuning als het nodig is. Er zijn 8-10 vrijwilligers nodig om een Thuishuis te starten. Een belangrijke pijler bij het concept Thuishuis is het Thuisbezoek dat plaatsvindt door vrijwilligers uit de buurt bij alleenstaande ouderen thuis, die (nog) niet willen verhuizen naar een Thuishuis. Het doel is om het (te kleine) netwerk van deze ouderen weer te vitaliseren en uit te breiden.

De Marken heeft in 2011 in al de dorpen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Per dorp is er een bijeenkomst georgansieerd waarbij gesproken is met de inwoners. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met vrijwilligers, zorgpartijen, huisartsen, ouderenadviseurs, WMO adviesraad, gemeente Deventer etc. Uit dit haalbaarheidsonderzoek is naar voren gekomen dat in alle dorpen men de komst van een Thuishuis wel ziet zitten. Onderaan deze pagina vindt u de samenvatting van het haalbaarheidsonderzoek.

Via onderstaande link neemt u kennis van de Thuishuisfilm:
http://www.thuisinwelzijn.nl/volscherm.html