Thuistechnologie

Langer blijven wonen in de vertrouwde omgeving, dat is wat iedereen graag wil. Door van Thuistechnologie een speerpunt te maken, speelt De Marken als geen ander hierop in. De Marken tekent hierbij aan dat het in de toekomst behalve een wens ook een noodzaak wordt om zo lang mogelijk in eigen huis te blijven wonen.

Leven in een vertrouwde omgeving is van essentieel belang, zeker wanneer de gezondheid te wensen overlaat, vormen 'thuis zijn' en 'thuis blijven' een voorwaarde voor optimaal welzijn. Om hier gevolg aan te geven kan men gebruik maken van een huisautomatiseringssysteem. Het hart van het systeem is een kleuren touchscreen, het zogenaamde "E-Centre" . Dit intelligente draadloze systeem maakt het wonen en leven gemakkelijker, comfortabeler en veiliger. Het systeem verdient zichzelf terug doordat het helpt energie te besparen. Het maakt het tevens mogelijk dat senioren langer in de huidige woning kunnen blijven wonen. Met het systeem kan men verlichtingscenario's maken, wat voor meer comfort zorgt. Het E-Centre is uitgerust met software voor aansturing van een compleet alarmsysteem inclusief de bediening van camera's.

Waarom vindt De Marken Domotica, of te wel thuistechnologie zo belangrijk?

De groep senioren zal in de komende jaren flink toenemen. Uit de demografische gegevens van de gemeente Deventer kun je dit al halen. Bovendien is de groep senioren hoger opgeleid, mondiger, vaak vitaler, vermogender en al enigszins bekent met iphone en ipad. In de nieuw te bouwen levensloop bestendige woningen door De Marken, wordt al standaard aan thuistechnologie meegenomen:
intercom met beeld, tags om deuren te openen, licht in hal, toilet en douche gestuurd door bewegingsmelders, alarmering via Carinova.

Onder leiding van de Gemeente Deventer zijn wij actief betrokken geweest in 2008 bij de verglazing van de stad. (aanleg glasvezel), aanwezig in al onze huurwoningen tot aan de meterkast.

De bewoner kan kiezen uit een menukaart, een aantal voorbeelden zijn:
• Het op afstand overnemen van de gehele elektrische installatie,
• Beeldconnectie met familie, mantelzorg en/of zorgverlener,
• Het ontsluiten van toegangsdeuren met de mobiele telefoon door familie, mantelzorgers en/of zorgverleners, waarbij de bewoner wel de regie houdt wie zijn woning betreedt,
• Koppelen van apparatuur voor het meten temperatuur, gewicht en bloeddruk

De totale investering kan dan per bewoner variëren en via een huurverhoging worden doorberekend. Met het plaatsen van deze thuistechnologie hopen wij bewoners een handreiking te doen, zodat bewoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en omdat alles draadloos is kan de thuistechnologie binnen een a twee uur in de woning worden geplaatst.

Hieronder een film van De Marken over thuistechnologie
https://vimeo.com/54718862

Zie tevens onze nieuwsbrief van december 2012 over Thuistechnologie:
http://www.demarken.nl/content/files/Files/Nieuwsbrief_De_Marken_nr3_2012.pdf