Urgentie aanvragen

De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek worden zo eerlijk mogelijk verdeeld. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens. Hiervoor zijn regels opgesteld. Soms krijgt een woningzoekende voorrang op andere woningzoekenden. Dit kan zijn om sociale, medische of financiële redenen. Het kan ook zijn dat uw woning gesloopt of gerenoveerd moet worden en u om die reden een andere woning nodig heeft.

Urgentie om sociale, medische of financiële redenen
Vraagt u urgentie aan vanwege een sociaal en/of medisch en/of financieel probleem, dan wordt uw aanvraag beoordeeld door de Regionale Urgentiecommissie Stedendriehoek. Op de website van de urgentiecommissie (www.urgentiecommissie.nl ) leest u meer over de procedure en de regels waaraan u moet voldoen om urgentie te kunnen krijgen.

Herstructureringsurgentie
Soms moeten woningen worden gerenoveerd of zelfs worden gesloopt. Woont u in een woning waar dit gebeurt? Dan kan het zijn dat u, kosteloos, een herstructureringsurgentie krijgt. Per project wordt bepaald of een herstructureringsurgentie voorrang heeft voor een speciaal type woning. 


Voorrang per soort urgentie
Woningzoekenden met een medische, financiële en/of sociale urgentie hebben meestal voorrang op personen met een herstructureringsurgentie. Dit is echter niet altijd het geval. In een woningadvertentie kan bijvoorbeeld een van de volgende opmerkingen staan:
•geen voorrang voor urgenten: dit betekent dat urgentie geen voorrang heeft, ook niet voor herstructureringsurgenten. De volgorde van kandidaten wordt bepaald op inschrijfduur.
•geen voorrang voor urgenten, behalve herstructureringsurgenten.

Mag u aangeboden woningen weigeren?
Als u een lotingwoning krijgt aangeboden, dan mag u deze niet weigeren. Als u dat wel doet, dan kunt u 3 maanden niet meer reageren op woningen.

Als regulier woningzoekende, dus zonder urgentieverklaring, mag u een woning weigeren die toegewezen wordt op basis van inschrijftijd. U dient dan wel tijdig te reageren op de aangeboden woning en een duidelijke weigeringsreden op te geven. Als u dit niet doet en u geeft binnen drie maanden twee keer geen reactie of duidelijke weigeringsreden op een aangeboden woning, dan kunt u ook 3 maanden niet meer reageren op woningen.

Bent u een urgent woningzoekende en wordt u drie maanden geblokkeerd? Dan zal uw urgentie in die periode verlopen. Een urgentie is immers vier maanden geldig.

Het is dus belangrijk om altijd te reageren op een aangeboden woning, ook als u er toch geen belangstelling voor heeft.

Meer weten?
Wilt u weten of u aan de voorwaarden voor urgentie voldoet? Neem dan contact op met één van de samenwerkende verhuurders van Woonkeus Stedendriehoek.