Visitatie

Woonstichting De Marken heeft zich in 2021 laten visiteren. Hieronder kunt u kennis nemen van het visitatierapport. De Marken heeft een mooie score behaald waar wij trots op zijn!