Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Hierin leest u alles over het beleid van De Marken over het zelf aanbrengen van voorzieningen in uw huurwoning. Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Er is goed nieuws voor mensen met woonwensen die net iets anders zijn dan het standaard huurhuis kan bieden. De Marken voert een eigentijds beleid in het naar eigen inzicht aanbrengen van veranderingen in uw woning, de zogenoemde zelf aangebrachte voorzieningen. Wij staan op het standpunt dat de huurder, net als een eigenaar-bewoner, het recht heeft de gehuurde woning naar eigen inzicht en smaak in te delen, in te richten en te bewonen. Natuurlijk binnen de algemeen geldende regels over wat als ‘behoorlijk en toelaatbaar' wordt beschouwd.

Voorzieningen moeten ook voldoen aan de eisen die in de Woningwet en het Bouwbesluit worden gesteld.Wij hebben een aantal voorwaarden opgesteld voor de zogenoemde Zelf Aangebrachte Voorzieningen. De eerste is dat u, voordat u begint, altijd vooraf overlegt met De Marken of een verbouwing (technisch) mogelijk is. Wij geven u graag vrijblijvend advies. Ook informeren wij u aan welke andere voorwaarden uw plannen moeten voldoen. Een tweede voorwaarde is dat de verandering vakkundig wordt uitgevoerd, door uzelf of door De Marken. Alle afspraken zetten wij vervolgens voor u op papier om mogelijke misverstanden te voorkomen zodat u zorgeloos uw eigen huis huurt!

Wat zijn de financiële gevolgen van een verandering die u zelf in uw huis aanbrengt of laat aanbrengen? Als u het voor eigen rekening laat uitvoeren, heeft dat geen gevolgen voor de huur. De Marken kan de verandering ook voor u uitvoeren, tegen een huurprijsverhoging (onder bepaalde voorwaarden).Ook een combinatie van deze twee opties is mogelijk. Als u verhuist uit een woning, waarin u een zelf betaalde voorziening hebt laten aanbrengen, is het mogelijk dat De Marken u een vergoeding betaalt als u deze voorziening laat zitten.Ook als u huursubsidie ontvangt is het vaak mogelijk de woning aan uw wensen aan te passen zonder dat u zelf veel meer voor de woning gaat betalen. Wel zullen wij onderzoeken of de huurprijs van de woning blijft passen binnen het verhuurbeleid en of de woning bereikbaar blijft voor de groep huurders waarvoor hij is bestemd.

Voor aanpassingen in woningen, waarvoor op korte termijn plannen bestaan om deze van bestemming te veranderen, op te waarderen of misschien zelfs te slopen, worden geen vergoedingen gegeven.

Kort samengevat: niet alles kan, maar wel veel, als u uw wooncomfort wilt vergroten. U kunt de brochure Zelf Aangebrachte Voorzieningen hieronder downloaden.