Aanbestedingsbeleid

Het naleven van wet- en regelgeving is van groot belang. Corporaties worden door de Nederlandse wetgever niet beschouwd als aanbestedende diensten en zijn niet verplicht de Aanbestedingswet toe te passen. Wanneer corporaties maatschappelijk vastgoed ontwikkelen of onderhouden, moeten corporaties op grond van de Woningwet wel ‘aanbesteden’. De Woningwet stelt echter geen nadere eisen aan bijvoorbeeld de aanbestedingsprocedure: corporaties mogen dat zelf weten
De verplichting dat corporaties boven een bepaald drempelbedrag maatschappelijk vastgoed Europees moeten aanbesteden, is vervallen. Corporaties kunnen voortaan zelf kiezen hoe ze hun maatschappelijk vastgoed aanbesteden, Europees, openbaar of onderhands. Uitgangspunt is dat bij het verstrekken van opdrachten te allen tijde de laatst vastgestelde versie van toepassing is.

Hoe gaat De Marken hiermee om?
Bijgaand kunt u dit lezen in ons aanbestedingsbeleid.